EDI logirakendus

Infoks: Rakendus salvestab andmed kohaliku veebilehitsejasse.
English versionMinu Kutsung:
Minu Lokaator:


Aeg
Kutsung
QTH
Režiim
Saadetud RST
Saadud RST

Logi sisestus

Kõik väljad on vajalikud! Logi sisestamisel täidetakse tühi aja väli automaatselt UTC ajaga. Sama kehtib välja valides tab või enter klahvi vajutades. RST väljadele sisestatakse vaikeväärtus 59 kui väljad on täitamata tab või enter klahvi vajutades.

Kutsungit ja Lokaatorit pole vaja sisestada suurte tähtedega, seda tehakse automaatselt.

Režiimid:

KoodSaatmineVastuvõtmine
0TeadmataTeadmata
1SSBSSB
2CWCW
3SSBCW
4CWSSB
5AMAM
6FMFM
7RTTYRTTY
8SSTVSSTV
9ATVATV


Seadistused

Seadistusjaotuses on vajalik kõikide väljade täitmine v.a märkmed. Osad veebilehitsejad sisaldavad kuupäeva valiku võimalust. Kuupäeva valikuta kasutajatele kuvatakse sobiv kuupäeva formaat.

Kutsungit ja Lokaatorit pole vaja sisestada suurte tähtedega, seda tehakse automaatselt.